Altijd sprake zal er sprake moeten zijn van eerbiediging van mensenrechten.