DIENSTEN VAN STICHTING NAAS

Omdat meer en meer mensen verontrust zijn over de ontwikkelingen op het gebied van radicalisering en jihadisme als mede over de verhoudingen tussen de diverse bevolkingsgroepen, is NAAS opgericht. Naas is Arabisch en betekent mensen.

De stichting stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan het voorkomen van radicalisme en jihadisme. Daarnaast wil ze eveneens medewerking verlenen aan het tot stand brengen van een betere verstandhouding en meer begrip tussen moslims en mensen met een andere achtergrond (Christelijk, Joods, niet gelovig enz.) in Nederland.

EEN DIGITAAL PLATFORM

Jongeren communiceren vooral via internet, dus het ligt voor de hand hen te benaderen via een digitaal platform bestaande uit onder andere een website, Facebookpagine,Twitter, Youtube en Instagram.

Met behulp van dit digitale platform worden jongeren die het risico lopen te radicaliseren en/of jihadist te worden, benaderd. Zij kunnen middels dit platform hun mening ventileren waarop andere jongeren kunnen reageren. Dit digitale platform wordt gebouwd met input van een groep jongeren met een islamitische, joodse, christelijke en niet-gelovige achtergrond.

TRAININGEN

  1. Een serie trainingen die moet leiden tot ondertekening van een zogenaamde participatieverklaring. De opzet en planning van deze trainingen is klaar.
  2. Het ontwikkelen van een mindset om het aanpassingsvermogen te vergroten en de integratie in de samenleving te bevorderen. Ook deze cursus is gereed.
  3. Trainingen voor leraren en jeugdhulpverleners om de eerste kenmerken van radicalisme te herkennen en aan te geven hoe daarmee om te gaan. In ontwikkeling
  • Coaching van geradicaliseerde jongeren.
  • Beleidsadvisering (en second opinion) op het gebied van radicalisering.

STICHTING NAAS
Zevenenderdrift 63
1251 RB Laren
0653727167
KvK: 66954460
stichtingnaas@gmail.com

Designed by Madani Noor