Onze reis door Java is ten einde

Interessante gebieden bezocht en boeiende mensen uit verschillende delen van Indonesië gesproken. Nu op Bali voor terugreis naar Nederland morgenavond. Overpeinzend welke inzichten deze reis ons heeft gebracht.

Theorie, filosofische grondslag

Afgelopen week bij familie in Tretes doorgebracht. Ongeveer 100 km ten zuiden van Surabaya in de bergen.

We zijn onderhand aardig bijgepraat over de islamisering in Java. En wat dat betekent in het dagelijks leven. Hoewel vanaf de oprichting van de republiek Indonesië de ‘pancasila’ (eenheid in verscheidenheid) leidend zou moeten zijn voor het naast elkaar bestaan van alle geloofsrichtingen, lijkt dat in de praktijk toch de nodige discussies en fricties op te leveren. Het schijnt dat af en toe met name christenen zich in hun handelen, rechten en vrijheid beperkt voelen door de nog steeds toenemende islamisering.

Weerbarstige praktijk

Op papier lijkt de ‘pancasila’ een geweldig vertrekpunt voor de inrichting van de republiek, de praktijk lijkt echter nogal anders uit te pakken. De dominantie van de islam zou zich nadrukkelijk op steeds meer terreinen in het dagelijks leven manifesteren.

Je zou bijna de neiging krijgen gedurende wat langere tijd onderzoek naar de effecten van die islamisering op Java te doen. Om te ontdekken welke ‘best practices’ door en binnen de verschillende geloofsrichtingen in de afgelopen tijd zijn ontwikkeld. Helaas, geen tijd voor en geen mogelijkheden toe. Nu moeten we het alleen doen met verhalen. In hoeverre die een redelijke weergave zijn van de ‘werkelijkheid’ blijft een onbeantwoorde vraag.

 

Geert Horstmann,

bestuur Naas

 

Pancasila

Pancasila (uitgesproken als pantja-siela) is de filosofische grondslag van de Indonesische staat. Het woord Pancasila is afkomstig van twee Sanskriet-, respectievelijk Pali-woorden: panca, dat “vijf” betekent, en sila, dat “rechtschapenheid, moreel juist gedrag” betekent.

In de inleiding van de Grondwet van 1945 wordt de Pancasila genoemd als de belichaming van de basisprincipes van de onafhankelijke Indonesische staat. Deze vijf principes werden door de toenmalige president Soekarno in een speech met de naam “de geboorte van de Pancasila” aangekondigd. Hij gaf deze speech tijdens de bijeenkomst van het Voorbereidings-commissie voor de Onafhankelijkheid op 1 juni, 1945. (bron: Wikipedia)