Strijder met gevaar voor eigen leven

Vanuit het bestuur van Naas een recensie van het boek “De Jongen die tegen IS strijdt”, geschreven door Masoud Aqil. De oorspronkelijke titel “Mitten unter Uns” drukt naar mijn mening beter de inhoud van het boek uit, zeker wat betreft het tweede gedeelte. 

Koerdische journalist

Masoud Aqil (1993) is geboren en getogen in Noordoost-Syrië. Hij is een Syrische Koerd. En atheïst. In Damascus studeert hij journalistiek en gaat na zijn studie werken bij de Koerdische radio en tv die gevestigd is in Erbil (Irak). Zijn journalistieke werk verricht hij in Syrië. Omdat hij Koerd is wordt hij in Syrië door de Arabische bevolking als tweede klas gezien.

 

Masoud Aqil

Masoud Aqil; bron DW.com

Gevangenschap en uitruil

Masoud is met een chauffeur op weg naar een afspraak met een belangrijke persoon in Noordoost-Syrië, wanneer hij wordt gekidnapt door IS. Hij wordt gevangen genomen en brengt 280 dagen door in vier verschillende IS-gevangenissen. Soms zit hij een overvolle cellen met andere gevangenen dan weer ondergaat hij eenzame opsluiting. De meeste gevangenen zijn mannen die andere opvattingen en/of een andere interpretatie van de religie hebben dan IS. Vele zijn moslims. Regelmatig wordt hij gemarteld, krijgt weinig eten en wordt voortdurend bedreigd met executie.
Hij maakt herhaaldelijk mee dat gevangen gehaald worden om geëxecuteerd te worden. Hij houdt goed in de gaten wie zijn veelal sadistische bewakers zijn. Onder de gevangenen bevinden zich soms IS leden die om een of andere reden gestraft worden. De overige gevangenen zijn erg voorzichtig ten opzichte van hen daar het zeer goed mogelijk is dat ze fungeren als spion. Uitgemergeld en onder het ongedierte wordt hij plotseling uitgewisseld. Hij komt eerst bij de Koerdische Strijders. Nadat hij daar ondervraagd is en van hun veiligheidsdienst ook gegevens over zijn bewakers en mensen die hij bij IS ontmoet heeft, heeft ontvangen, vertrekt hij naar zijn woonplaats. Omdat zijn naam bekend is bij IS en hij zich daarom niet veilig voelt, vlucht hij via Turkije en Griekenland naar Duitsland. Daar ondergaat hij de asielprocedure.

Vrije jihad-strijders

Tijdens zijn vlucht ziet hij tot zijn verbazing in Istanboel een aantal IS strijders vrij rondlopen en zaken doen. Zijn verbazing wordt nog groter wanneer hij  ook in Duitsland, mensen die sterk met IS sympathiseren, haatpredikers tegenkomt. Op Facebook zoekt hij naar IS strijders die hij daar gemakkelijk kan vinden en die daar openlijk propaganda voor IS maken. Enerzijds begrijpt hij de democratische waarden van vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat, anderzijds vind hij het uitermate gevaarlijk deze IS-tijdbommen hun gang te laten gaan. Hij wijst op de aanvankelijk zeer oppervlakkige screening van vluchtelingen bij binnenkomst. Hij licht ook de Duitse politie en Verfassungsschutz in.

Kenmerken IS-strijders

In het allerlaatste deel van zijn boek  behandelt hij de kenmerken van IS’ers. Hij wijst op het feit dat een groot deel een crimineel verleden heeft, alvorens toe te treden tot IS. Zo zijn de aanslagplegers in Frankrijk, België en Duitsland ten minste eenmaal in aanraking gekomen met de politie. Voorts stelt hij dat de IS-ideologie (salafisme) voor de leiding van IS een middel is om de mensen onder de duim te houden. Hij behandelt de positie van vrouwen bij IS.  Voorst beschrijft hij hoe IS jonge kinderen misbruikt onder meer door het hen laten uitvoeren van executies.

 
Harry Wassenberg,
bestuur Naas

De jongen die tegen IS strijdt

De jongen die tegen IS strijdt | ontsnapt aan de dood, zet hij zijn leven op het spel door terroristen op te sporen | Auteur: Masoud Aqil | Taal: Nederlands

Escaping “Islamic State” – Q&A with Masoud Aqil; bron DW.com