STICHTING NAAS

Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.

Martin Luther King Jr

STICHTING NAAS

The best of people is one from whom accrues
to humanity

Prophet Mohammed (pbuh)

STICHTING NAAS

Radicalisme komt niet voort uit geloof,
maar uit angst voor twijfel

Prof. dr. Hans Boutellier

STICHTING NAAS

The greatest jihad is to battle your own soul to fight the evil
within yourself.

Prophet Mohammed (pbuh)

VOOR WIE IS NAAS?

NAAS IS VOOR MENSEN, DOOR MENSEN, VAN MENSEN

JONGEREN

Platform – Trainingen – Begeleiding – Jongeren-projecten

ORGANISATIES

Platform – Informatie en Advies – Trainingen

OUDERS

(Contra) Expertise – Trainingen-
Onderzoeken

DE OVERHEID

Advies en contra-expertise – Trainingen – Coaching – Onderzoeken

NIEUWKOMERS

Participatie – Begeleiding – Terugkeer Projecten

MIDDEN-OOSTEN

(Contra) Expertise – Trainingen – Onderzoeken

HET DOEL VAN NAAS

De stichting stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan het voorkomen van radicalisme en jihadisme. Daarnaast wil ze eveneens medewerking verlenen aan het tot stand brengen van een betere verstandhouding en meer begrip tussen moslims en mensen met een andere achtergrond (christelijk, joods, niet gelovig enz.) in Nederland.

OVER NAAS

In 2015 kwam een aantal mensen met een heel verschillende achtergrond min of meer toevallig bij elkaar. Wat ze gemeenschappelijk hadden was en is hun zorg over de ontwikkelingen in onze samenleving. Mensen, en met name jonge mensen, vragen zich af of ook zij perspectief hebben op een toekomst hier. De westerse wereld geeft veel mogelijkheden aan haar inwoners. De vraag is of  mensen zich dat voldoende realiseren en of dit toekomstperspectief in gelijke mate is verdeeld over haar inwoners. Jihadisme of de neiging daartoe is een niet te onderschatten fenomeen in onze westerse samenleving.

WAT DOET NAAS

De stichting wil haar doel bereiken door onder meer:
– onderzoek te doen op het gebied van integratie en interculturele  vraagstukken;
– het geven van contra-expertise op basis van gedane onderzoeken (second opinion);
– het ontwikkelen van scenario’s op basis van gedane onderzoeken (zog. wat te doen);
– advies en trainingen geven aan instellingen en personen die actief zijn op het gebied van bestrijding van extremisme;
– het trainen en begeleiden van kwetsbare en risicovolle groepen en individuen.

 

STICHTING NAAS
Zevenenderdrift 63
1251 RB Laren
0653727167
KvK: 66954460
stichtingnaas@gmail.com

Designed by Madani Noor